หากเปิดเว็บไม่ได้เขต 2 ไม่ได้
แสดงว่าลิ้งก์ของ CAT ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 เวลา 05.00 น. ปรากฏว่าลิ้งก์ CAT ดาวน์อยู่ครับ
เว็บเขต 2